Překlady a tlumočení do/z německého jazyka

Když na kvalitě záleží...

Na internetu naleznete velké množství jednotlivců i firem, kteří nabízejí překlady a tlumočení. Překladatelské agentury jsou velice drahé a většina jednotlivců nedosahuje požadované úrovně. Nyní máte příležitost získat kvalitu překladatelských agentur za bezkonkurenční cenu. Nečekejte až se cena zvedne. Využijte časově omezené nabídky právě teď!

Překlady dotažené do konce

Zadáváte-li překlad, jistě očekáváte, že obdržíte dokument dotažený do konce. Častým nedostatkem překladatelů je neschopnost upravit překládaný text do správné stylistické podoby. Tento fakt je daný rozdílným slovosledem jazyků a neznalostí frází a obratů, které jsou pro každou řeč specifické. Překladatelé na stylistiku nekladou takový důraz, protože v průběhu překládání textu není rozdíl tak markantní, jako při jeho nezávislé kontrole.

Vyhněte se výše uvedeným nedostatkům a zbytečnému zvyšování nákladů vynaložených na kvalitní překlad. Požadujte:

  • Kontrolu textu rodilým mluvčím při překladu z češtiny do němčiny.
  • Korekturu textu při překladu z němčiny do češtiny.

Kompletní překlad je zkrátka k nezaplacení, objednávejte ihned!

Tlumočení:

Potřebujete-li tlumočnici pro obchodní jednání, nebo pro nějakého německy hovořícího hosta, umělce, sportovce ap., zajistěte si reprezentativní tlumočnici, která vám spolehlivě přeloží Vaši vzájemnou komunikaci. Stačí nás kontaktovat emailem, nebo telefonicky. Sídlíme nedaleko Strakonic, ale jsme schopni poskytovat tlumočnické služby po celé ČR i v zahraničí. Tlumočení v zahraničí a ve vzdálenějších částech ČR, je třeba domluvit alespoň dva dny předem.

Zkušenosti:

Překlady a tlumočení provádí zkušená překladatelka, která má za sebou čtyřletý nepřetržitý pracovní pobyt v Německu, tyto zkoušky a několikaleté zkušenosti s prací pro německé společnosti. Jazyk i nadále studuje a externě spolupracuje s další společností ze SRN, pro kterou překlady a tlumočení provádí.

Ceny:

Ceny za překlady jsou dány sazbou za jednu normovanou stránku:

  • Samostatný překlad 350,-Kč.
  • Kontrola rodilým mluvčím 350,- Kč.
  • Korektura českého textu 200,- Kč.
  • Překlad 10 a více NS 300,- Kč.
  • Expresní překlady (do 24 hodin) 450,- Kč.
  • Ceny tlumočení se odvíjí od doby tlumočení a celkových podmínkách služby (doprava, hotel, strava atd.) a je třeba ji domluvit individuálně.