Normovaná stránka


Pojem normovaná stránka se vztahuje k posuzování objemu práce, nikoliv k počtu vytištěných listů.

Z historického hlediska jde o počet stránek rukopisu, který se psal psacím strojem na speciální předtištěné formuláře při dodržení průměrné délky řádku 60 znaků a při 30 řádcích na stránku rukopisu. Vzhledem k zápisu korekturních značek se používalo řádkování 2 (ob jeden řádek). Tyto údaje (počet znaků na řádek, počet řádků a proklad mezi nimi) se nijak nevztahují ke konečnému vytištěnému výsledku. Používají se pouze pro posouzení rozsahu. Jednou normovanou stránkou se tedy rozumí 60x30 = 1800 znaků. Údaj o počtu vysázených stránek v konkrétním sázecím systému je nutné vždy považovat za orientační odhad.